SVENSKA ALLMOGEFÅR AV HELSINGERAS


Ekologisk uppfödning i Stuveröds naturreservat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här på naturreservatet i Stuvröd betar allmogefåren fritt bland ekar och smörblommor. Helsingefåret är en gammal allmogeras och uppfödning är avgörande för den utrotningshotade rasens fortbestånd.

Lammskinn till salu!
Fåren på Stuveröd.