Lammskinn av Helsingeras till salu 2015

Kortklippta tvättbara och oklippta ekoberedda fällar efter Stuveröds allmogefår.
Färgskala vit-grå-svart med unika variationer. Alla namngivna och bilddokumenterade.
En lokalproducerad kvalitetsprodukt, ett bidrag till öppna landskap på Skaftö
och bevarande av det svenska allmogfåret.
Kontakta Marie Erbeus tel.  0708 130 669,  marie@erbeusjarlov.se